15 februari 2012
Bij uitgeverij Barkhuis is het 539 pagina's tellende boek 'A mind set on flint' verschenen. Aanleiding is het afscheid aan de Universiteit Groningen van steentijd-archeoloog Dick Stapert. 32 artikelen over ondermeer oud- en midden- en laatpaleolithisch onderzoek, gebruikssporenanalyse, maar ook controversiële onderwerpen zoals de gravures van Geldrop en Wanssum en de vervalste Vermaning-artefacten. Onderstaande links geven meer info over dit boek:

inhoudsopgave 'A mind set on flint' (pdf)
bestellen

1 februari 2005
In een nieuw artikel over de vuistbijl van de Molen van Bels (Ov.) staat de vraag centraal hoe oud deze vuistbijl is. De auteurs concluderen dat een eerdere determinatie als neolithisch werktuig niet erg plausibel is. Volgens hen gaat het hoogstwaarschijnlijk om een Neandertaler-artefact.
naar artikel
Een middenpaleolithische kling uit Basse (Ov.) 17 december 2004
Zijn bijzonderste vondst deed Johan ten Hoopen tijdens ‘kantoortijd’. Het is de vuistbijl van de Molen van Bels (Ov.). Vooruitlopend op een uitgebreid artikel over deze vuistbijl, dat komend jaar zal verschijnen, een interview met deze veelzijdige vinder.
naar interview
29 november 2004
De Groninger Marcel Julsing heeft nabij Ootmarsum (Ov.) een unieke vuistbijl gevonden. Het Neandertalerwerktuig is gemaakt van een zelden gebruikte steensoort genaamd helleflint. Een voorpublicatie is nu beschikbaar.
naar voorpublicatie
26 november 2004
De Piltdown-vervalsing en de Vermaning/ Wouters-affaire staan centraal in een nieuw artikel van Jean Pierre de Warrimont. Onder meer de positieve en negatieve gevolgen van deze geruchtmakende zaken komen aan bod.
naar artikel
Een middenpaleolithische kling uit Basse (Ov.) 28 juli 2004
Nabij het Overijsselse Basse is een bijzondere middenpaleolithische kling gevonden. Voldoende aanleiding voor een werktuigbeschrijving en korte bespreking over middenpaleolithische kerntechnieken.
naar artikel
19 april 2004
Hoewel Jan Hagens vele vindplaatsen heeft ontdekt, is hij jaren in de luwte van de steentijdarcheologie gebleven. Een interview is een mooi middel om zijn verdiensten voor het voetlicht te brengen.
naar interview
29 maart 2004
Nabij Zwolle is een opvallend fraaie hamerbijl gevonden. Reden voor Evert Kramer deze vondst uitvoerig te beschrijven en de visies op de gebruiksfunctie eens kritisch onder de loep te nemen.
naar artikel
5 november 2003
Een interview met Jonny Offerman. Ze loopt al jaren rond in de steentijd-archeologie; gebrek aan gesprekstof is er dus zeker niet.
naar interview
  2 juni 2003
Nabij het Drentse Borger is een bijzondere middenpaleolithische schaaf gevonden. Een uitgebreide beschrijving van dit Neandertaler-werktuig is nu beschikbaar.
naar vondstbeschrijving
18 maart 2003
Op 1 februari j.l. vond in Leiden de dertiende steentijddag plaats. Lees het verslag over alle lezingen.
naar verslag
3 februari 2003
De Lyngbybijl van Wijnjewoude (Frl.) blijkt toch geen Lyngbybijl van de Ahrensburg-cultuur te zijn.
naar nieuw artikel
9 januari 2003
Aan de artikelenpagina zijn ondermeer tien eerder verschenen publicaties over de boot van Pesse toegevoegd. Ook is er nu een pagina met links op de website beschikbaar.
naar Pesse-artikelen
29 oktober 2002
Een nieuw artikel van de hand van Dick Schlüter is verschenen. Titel: Neandertaler-vondsten in Overijssel.
lees verder
30 september 2002
In september 2002 hebben archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie een onderzoek verricht naar een bijzondere mesolithische oerosslachtplaats nabij Jardinga (Frl.).
lees verder
30 september 2002
Steentijdonderzoek in Noord-Nederland krijgt nieuwe impuls door promotie-onderzoek Marcel Niekus.
lees verder
22 mei 2002
Nieuwe artefacten uit de Neandertalertijd gevonden nabij Mander (Ov.).
lees verder
4 augustus 2002
Eind 2002 is de Friese Archeologische Monumentenkaart Extra (FAMKE) beschikbaar op de website van de provincie Fryslân.
4 april 2002
19 maart 2002 zijn nabij Hoogersmilde (Dr.) grondboringen verricht in het kader van een onderzoek naar de omstreden artefacten uit de collectie Tjerk Vermaning.
lees verder
29 maart 2002
Er is een nieuw artikel verschenen over herontdekte artefacten van De Kjellingen (Frl.): een vindplaats van de Tjongercultuur.
lees verder
 

 

i e u w s

s

 

<