e d a c t i e l e d e n

Marten Postma - eindredacteur
Lammert Postma - eindredacteur

redactieadres

Bernard Versloot - redacteur
Klaas R. Henstra - redacteur

Hoofdredacteur Frans de Vries (1961) is geboren in Den Haag. Frans begreep in zijn vroege jeugd weinig van het zichtbare plezier dat zijn oom Martin beleefde aan het zoeken en verzamelen van stenen werktuigen. Toch werkte het enthousiasme van deze oom later aanstekelijk, terwijl ook boeiende tv-programma's als de Teleac-serie 'Graven naar het verleden', hem er toe brachten de archeologie volledig te omarmen.

Het lag dan ook voor de hand dat Frans archeologie ging studeren. Hij behaalde het kandidaatsexamen Geschiedenis en studeerde in 1988 af aan de Rijks Universiteit Groningen in de prehistorische archeologie van Noordwest-Europa. Zijn doctoraalscriptie had de Laat-Hamburgvindplaats Luttenberg (Ov.) als onderwerp. De Oude Steentijd (Paleolithicum) is zijn specialisme. Hij heeft vooral gepubliceerd over middenpaleolithische onderwerpen en over de omstreden artefacten van Tjerk Vermaning sr. Hij is mede-oprichter van Archeoforum.

Frans is eigenaar van het bureau ToonBeeld fotografie & vormgeving in Stiens (Frl.), een communicatiebureau gespecialiseerd in grafisch ontwerp, tekstschrijven, reclameadvies, fotografie en webdesign.

Naast archeologie houdt hij zich in zijn vrije tijd bezig met fotografie, fotobewerking, grafisch ontwerp en webdesign. Ook natuur en wetenschap hebben zijn interesse. Samen met Marten Postma heeft hij de Archeoforumwebsite ontworpen en ontwikkeld.Eindredacteur Marten Postma (1970) is afgestudeerd in de chemie aan de Rijks Universiteit Groningen. In 2003 is hij gepromoveerd aan dezelfde universiteit op een onderzoek over chemotaxis en fotoreceptoren. Momenteel is hij 'onze man' in het Engelse Cambridge. Hij werkt sinds 2004 aan de universiteit van deze stad. Zijn professionele interesses liggen op het gebied van wiskundige modellen die biophysische en biochemische processen in de levende cel beschrijven.

Naast zijn werk, heeft hij grote belangstelling voor informatica, webdesign en archeologie. Sinds 1986 is Marten actief in de amateur-archeologie. Met name de steentijd heeft zijn interesse. Op 16-jarige leeftijd wist hij samen met een vriend, de krant te halen met de vondst van een jagerskamp van de Hamburgcultuur te Kollumerzwaag (Frl.).

Sinds die tijd is hij verslingerd geraakt aan archeologie en heeft hij meegewerkt aan tentoonstellingen, publicaties, archeologisch onderzoek. Voorts is hij mede-oprichter van de Friese Steentijd Werkgroep en het blad Archeoforum.Eindredacteur Lammert Postma (1940) studeerde in 1970 af in de onderwijskunde aan de Rijks Universiteit Groningen. Centraal in zijn studie stond de vraag naar de mogelijkheden van onderwijskundig onderzoek: wetenschapstheorie, methodologie, methoden van onderzoek en statistiek. In 1980 werd hij benoemd tot universitair docent bij de afdeling Onderwijskunde van de RUG.

Al tijdens zijn studie aan de kweekschool ontstond er een grote interesse voor zaken als het ontstaan van de mens en de archeologie. Ook de ontdekkingen van Vermaning wakkerden deze interesse aan. Rond 1980 raakte hij samen met zijn zoon Marten in de amateur-archeologie verzeild. Zijn belangstelling gaat in sterke mate uit naar de Neandertalertijd, het Midden-Paleolithicum. Hij heeft een relatief groot aantal artefacten uit deze periode op zijn naam staan.

Naast diverse publicaties in Archeoforum, heeft Lammert Postma samen met zijn zoon Marten o.m. de prehistorie van Buitenpost en omgeving beschreven. Ook publiceerde hij over de amateur-archeoloog Pieter Horjus. Samen met Evert Kramer heeft hij een bijdrage geleverd aan de discussie over de vraag wie de vuistbijl van Wijnjeterp heeft gevonden. Beide auteurs schreven het boekje ‘Steentijd in Friesland’ voor de tentoonstelling 'Stientsjesykjen yn Fryslân’. Ten slotte is hij mede-oprichter van de Friese Steentijd Werkgroep en van Archeoforum.Op jonge leeftijd raakte redacteur Klaas R. Henstra (1943) in de ban van de steentijd en de bijbehorende artefacten. In de loop der jaren groeide zijn kennis door systematisch zoeken, documenteren en studie van de archeologische literatuur. Dit leidde ertoe dat hij zelf ging publiceren over archeologie en streekgeschiedenis. Dit betreft met name publicaties via de lokale pers: in het weekblad Actief (gemeente Tytsjerksteradiel e.o.) verschenen inmiddels meer dan 225 artikelen. Daarnaast zijn enkele boeken van zijn hand uitgegeven, sommige geschreven in samenwerking met andere auteurs.

Op zijn initiatief werd in 1978 de Stichting Streekmuseum Burgum opgericht. Pas in 1990 wordt het museum daadwerkelijk geopend. Sindsdien is Klaas conservator van de afdeling Archeologie en Streekgeschiedenis. Daarnaast vervult hij een bestuurlijke functie bij Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum (vice-voorzitter).

In de papieren voorganger van deze website publiceerde Klaas Henstra diverse artikelen. Deze publicaties verraden dat zijn interesse vooral ligt bij het Neolithicum en het Mesolithicum. Een blijvende discussie over archeologische thema's vindt hij van eminent belang. Voor hem een reden om tot de redactie van Archeoforum toe te treden.In 1984 rondde redacteur Bernard Versloot (1962) zijn opleiding tot leraar basisonderwijs af. Momenteel is hij werkzaam als ICT-coördinator op enkele basisscholen in het Groninger Westerkwartier.

Zijn belangstelling voor archeologie en prehistorie werd aangewakkerd in 1991 met de ontdekking van kogelpotten in een bouwput en een vindplaats uit het Mesolithicum in zijn woonomgeving. In de jaren daarna ontdekte Bernard verschillende terreinen met overblijfselen uit Mesolithicum, Neolithicum en Bronstijd. Enkele ervan werden opgegraven in 1996, 1997 en 2000.
In de overgangsjaren naar de Malta-wetgeving verrichtte hij onder de naam “Horizont” een aantal verkenningen en booronderzoeken.

Bernard is bestuurs- en redactielid voor de DPV (Drents Prehistorische Vereniging) en de Streekhistorische Vereniging “Aeldakerka” (Niekerk-Oldekerk-Faan). Verder houdt hij zich, wanneer er tijd voor is, bezig met het tekenen van (vuur)stenen artefacten en fotografie van natuur en landschap.

 

Frans de Vries - hoofdredacteur
Archeoforum
Tsjalk 15
9051 PT Stiens
058 266 38 36
redactie@archeoforum.nl