9 februari 1998

'DE BOOT VAN PESSE WAS MOGELIJK SLECHTS VARKENSTROG'

door Cor Rodenburg

s u p p l e m e n t

Deze publicatie is eerder verschenen in de Nieuwe Drentse Volksalmanak (1997) en is de eerste in een serie discussie-artikelen over de Boot van Pesse

vorige|volgende

printversie

Musch, ooit medewerker van het biologisch-archeologisch instituut in Groningen (BAI), is al jarenlang bovenmatig geïnteresseerd in bodemvondsten. In het bijzonder wat Drenthe betreft, maar is tevens op de hoogte van wat elders in de wereld gebeurt en wat daarover is/wordt geschreven. Over wat de 'boot van Pesse'.
'De bewering dat de dennenstam bekapt is met een vuursteenbijl is volledig een gok', stelt hij. 'Pas rond 5000 v.c. zou de mens hier met afslagbijltjes begonnen zijn, net voor de overgang tot geslepene. Dat dogma stond lang tegenover de datum van de 'boot', maar alternatieven werden niet gezocht of toegelaten'. Hij denkt aan de mogelijkheid van grafkist zoals in de Bronstijd wel voorkwam. De Bronstijd acht hij voor de datering van de 'boot' ook juister, omdat het 'Tempeltje van Barger Oosterveld', ook uit de Bronstijd, dezelfde kapsporen vertoont.

Musch ziet in de 'boot' meer herkenningen als varkenstrog dan wel als bak om paarden te drenken. 'Vraatsporen aan de randen ondersteunen dat ook. In Frankrijk zijn ze wel als bloembak te vinden. In een museum in de Provence als trog. Het kan wat de vondst bij Pesse betreft om Brons- of IJzertijd gaan. Bij wegverbreding door hetzelfde veentje als waarin de 'boot' werd aangetroffen werden boerderijsporen uit die tijdperken opgegraven, in plaats van de door het BAI verwachte tweede kano. Boot, kano? Het kunnen varen in een badkuip of regenton houdt nog niet in dat ze voor dat doel zijn gemaakt. Het gebruik van badkuip als drinktobbe voor vee ook niet', sneert hij.

Hij gelooft wegens het zijns inziens ongeschikte hout niet in een vaarbestemming, mede gelet op de lompe vormgeving en de afwerking. Op dolmen in Portugal en in Bretagne zijn afbeeldingen gevonden van boten uit de Steentijd. Die lijken in niets op de 'boot van Pesse'.

In tegenstelling tot het vaartuig van Pesse zijn daar wel bewijzen van zeewaardigheid aantoonbaar, zoals ook te vinden is in het boek 'De stenen spreken'. Uiteraard niet in het gelijknamige boek van majoor Van der Vecht over de piramiden, maar in dat recente van ir. Reinout de Jonge over die zeereizen, uitgeplozen via 'aantekeningen' op de megalieten. Zelfs in het Sanskriet! Over de waterbestendigheid van de bootkano van Pesse bestaan alleen maar aannames. Een Deense kenner heeft in Assen zijn twijfels uitgesproken, het Museum gaat nu het bewijs zoeken. Jan Evert Musch wrijft zich vergenoegd in de handen. Hij heeft geen twijfels. Nu is het afwachten wie het gelijk aan zijn zijde krijgt.
 

 

 r t i k e l