17 december 2005

PALEO-AKTUEEL 16 VERSCHENEN

s u p p l e m e n t
Paleo-aktueelwebsite

Barkhuis Publishing

Met de jaarlijkse uitgave van Paleo-aktueel geven de medewerkers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) inzicht in het onderzoek van het instituut. Paleo-aktueel heeft een eigen website: www.paleo-aktueel.nl. Op de website vindt u de inhoudsopgave van het huidige nummer (zie ook hieronder) en alle eerder verschenen nummers. U kunt bovendien alle tot nu toe verschenen nummers bestellen.

Het Groninger Instituut voor Archeologie is het afgelopen jaar vooral in Noord-Nederland veel in de pers geweest vanwege het veldwerk in Midlaren (september 2004 tot augustus 2005), waarbij ter plaatse van het vakantiebungalowpark ‘De Bloemert’ aan het Zuidlaardermeer nederzettingsresten uit de ijzertijd tot en met de Middeleeuwen zijn blootgelegd. Deze vindplaats is vertegenwoordigd met twee artikelen van de opgravingsleider Johan Nicolay.

 

 

 Midlaren-De Bloemert. Noordelijke helft van een plattegrond uit de late IJzertijd.

   


INHOUD

Harm Tjalling Waterbolk
Nogmaals ‘het geheim van het oude heideland’

Martijn van Leusen & Tymon de Haas
eDNA: naar een e-depot voor de Nederlandse archeologie

Dick Stapert, Dick Schlüter, Lykke Johansen & Marcel Niekus
Middenpaleolithische vondsten van Lonneker bij Enschede (Ov.)

Dick Stapert, Dick Schlüter & Lykke Johansen
Het driehoekige vuistbijltje van Hengelo (Ov.)

Dick Stapert
Een geïsoleerde jongpaleolithische spits
van Midlaren-`De Bloemert’ (Dr.): Hamburgien of Creswellien?

Inger Woltinge
Gebruikssporenonderzoek aan de vuurstenen artefacten van de LBK-vindplaats Geleen (L.)

Helle Molthof & Daan Raemaekers
Wat te doen met onze doden? Het grafritueel van de Swifterbantcultuur in Nederland

Joke Oosterhuis
Locatiekeuze van de Trechterbekercultuur op kaartblad (Dr.)

Henny Groenendijk
Vuurstenen bijlen uit het wierdengebied: bronnenkritiek graag!

Miranda de Wit
Hernieuwd onderzoek op de Daalkampen te Borger (Dr.)

Johan Nicolay
Midlaren -‘De Bloemert’: een archeologisch paradijs aan de oevers van het Zuidlaardermeer (Dr.)

Johan Nicolay en Bert Tuin
Archeologisch spoorzoeken in het gebied rondom ‘De Bloemert’: een waarderend onderzoek bij Noordlaren (Gr.) en Midlaren (Dr.)

Peter Attema & Gijs Tol
Nieuwe veldverkenningen en een oude verzameling, werken
aan de archeologische kaart van de gemeente Nettuno (Italië)

Tymon de Haas & Gijs Tol
Survey in Campana, gemeente Nettuno (Italië)

Reinder Reinders
De opgraving van de Zuidoostpoort van Nieuw Halos (Griekenland) in het Olympisch jaar 2004

René Cappers
Onderzoek aan plantenresten uit Grieks-Romeins Karanis (Fayum, Egypte): een doorstart na 70 jaar

Jurjen Bos & Erwin Brouwer
Kruisvormige mantelspelden in vroegmiddeleeuws Friesland

Tessa Krol & Jurjen Bos
Een verklaring voor de hoeveelheid Angelsaksisch aardewerk in Drenthe

Frits Vrede
Archeobotanisch onderzoek aan het van Starkenborghkanaal (Gr.)

Egge Knol
Karolingische wapengraven in Wadwerd (Gr.) en Hallum (Fr.)

Dick Stapert & Henny Groenendijk
Kogelpotten langs de Oude Aa nabij het Friescheveen, Gem. Haren (Gr.)

Jessica Grimm
De dierenbotten van de Dornburg (Duitsland)

Wietske Prummel
Dierlijke resten uit een 17e eeuwse redoute van de vesting Coevorden (Dr.)

Marlies van Kruining
Botten onder de slaapkamervloer in Kroddeburen (Gr.)

Otto Harsema
Terzijde van de weg naar Santiago, of: kijken naar waar de neus niet heenwijst

 

Het driehoekige vuistbijltje van Hengelo gevonden door Joop Buitenhuis. De lengte is
8 cm.

Twee aanzichten van de bijl van De Brillerij. De lengte is 13,7 cm.

 
i e u w s