25 februari 2005
 
STERKE GROEI VONDSTMELDINGEN DOOR PUBLICITEIT
Frans de Vries, Lammert Postma & Marten Postma

Aandacht voor diverse Archeoforum-publicaties in landelijke en regionale kranten, heeft geleid tot een sterke groei van het aantal vondstmeldingen. De foto’s van de vuistbijlen van de Molen van Bels en Ootmarsum (Ov.) in deze kranten maakte dat de aanbrengers overeenkomsten zagen met hun eigen vondsten.

Enkele tientallen meldingen was het resultaat, waarvan een deel zeker opmerkelijk is. Zo heeft de Archeoforum-publiciteitscampagne er toe geleid dat een aantal bijzondere middenpaleolithische vondsten gevonden nabij Lonneker (Ov.) boven water zijn gekomen. De eigenaar had deze Neandertaler-werktuigen al jaren in huis en zag de gelijkenis met de foto's van de Ootmarsum-vuistbijl. Dit bleek een juiste inschatting. Het gaat om een vuistbijl, een kern en een afslag die dichtbij elkaar gevonden zijn. Dit is een zeldzaamheid in Noord-Nederland en Overijssel. Tot nu toe is in dat gebied alleen in Mander (Ov.) een concentratie van Neandertaler-vondsten ontdekt. Het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) onderzoekt de Lonneker-vondsten momenteel.

De publiciteit heeft er ook voor gezorgd dat diverse prehistorische werktuigen vervaardigd van gewei en bot bij Archeoforum zijn gemeld. Heel opvallend is een botfragment waarin een paard gegraveerd is. Dit is afkomstig uit de Dordogne (Fr.).

Vers van de pers is een vondstmelding van vijf neolithische geslepen bijlen – ongeveer 5500 - 4000 jaar oud – uit de omgeving van Wierden (Ov.). Geslepen bijlen – die vaak onterecht voor vuistbijlen aangezien worden – zijn redelijk zeldzaam. Het grote aantal bijlen maakt deze vondstmelding van familie Broeze extra bijzonder. De bijlen zijn inmiddels ook aangemeld bij de provinciaal archeoloog van Overijssel. De komende tijd zal een deel van de nieuwe vondsten op de Archeoforum-website gepubliceerd worden.Afb. 1, 2 & 3
Enkele vondsten die kortgeleden bij Archeoforum zijn gemeld.

Linksboven
een bewerkt geweifragment dat Kees van Oorde in Gelderland vond.
Lengte is ca. 17 cm. foto: K. van Oorde

Boven vijf geslepen bijlen gevonden in de omgeving van Wierden (Ov.). collectie & foto: fam. Broeze

Links een botsplinter waarin een paard gegraveerd is. Henk Ruijsch vond het bijzondere voorwerp, dat waarschijnlijk uit het Laat-Paleolithicum dateert, in de Dordogne. Het botfragment is ca. 8,7 cm lang. foto: Frans de Vries

vergroting

 

i e u w s

''