19 maart 2005


ACTIVITEITEN AVL TIJDENS LIMBURGSE ARCHEOLOGIE MANIFESTATIE 2005
s u p p l e m e n t
naar AVL-website
 

Archeologische Vereniging Limburg (AVL)

In de loop van 2005 wordt een nieuwe monumentenwet van kracht waardoor archeologie een verplicht onderwerp wordt in de ruimtelijke ordening procedures. Om voor deze nieuwe wet aandacht en draagvlak te creëren hebben Gedeputeerde Staten besloten een Archeologische Manifestatie in Limburg te organiseren. De manifestatie loopt van woensdag 6 april tot 2 december 2005.
In samenwerking met diverse partijen, waaronder de Archeologische Vereniging Limburg (AVL) en het Limburgs Museum en andere musea in de provincie Limburg, worden een groot aantal activiteiten georganiseerd.

In dit kader organiseert de AVL en de Stichting Archeologie Actueel Limburg (SAAL) een drietal activiteiten:

1 Twee archeologiedagen: op 21 mei 2005 te Heerlen en 1 oktober 2005 te Roermond. De eigen bijdrage is 10 euro per dag. Er is een limiet gesteld aan het aantal deelnemers van 200 personen per congresdag. Het programma van 21 mei is afgestemd op Zuid-Limburg, het programma van 1 oktober zal afgestemd zijn op Noord-Limburg.

2 Archeologische wandel- & fietstochten op verschillende plaatsen in de provincie. De deelname is kosteloos. Bij het startpunt krijgen de deelnemers een routekaart of hier zijn gidsen aanwezig die meegaan. Bij een aantal tochten zijn de gidsen op ongeveer vier punten langs het traject aanwezig, die bij een archeologische (of geologische of cultuurhistorische) bezienswaardigheid toelichting zullen geven. Er wordt met andere organisaties samengewerkt, waaronder bijvoorbeeld heemkundige en historische verenigingen en het IVN.

3 Een archeologische “cursus” bestaande uit acht gecombineerde rondleidingen & lezingen op museum locaties, verdeeld over de hele provincie. Deze activiteiten zijn kosteloos maar voor een aantal gevallen dient men zich wel vooraf aan te melden. Men kan één keer of meerdere keren deelnemen. Ze worden gekoppeld aan tentoonstellingen die in diverse musea worden georganiseerd. Het concept bestaat uit een inleiding van drie kwartier en een bezoek met gidsen aan de betreffende tentoonstelling, eveneens van drie kwartier. Bij de organisatie wordt samengewerkt met een aantal musea in de provincie.

Linksboven: plaquette die te zien is bij de neolithische vuursteenmijn van Rijckholt.
foto: Archeoforum

Legionairs bij de Romeinse weg ten oosten van Swalmen. De archeologische fietsroute leidt langs Swalmen.
foto: Hans Simons

Een galerij in de vuursteenmijnen bij Ryckholt. Ook deze zijn te bezoeken tijdens een van de wandeltochten.
foto: Jean Pierre de Warrimont

De activiteiten worden gesponsord door de provincie Limburg en ze zijn ook voor niet leden van het LGOG & AVL toegankelijk. Informatie over al deze activiteiten is te vinden op twee internet sites:

· De AVL-site www.archeologie.net
· De site van de provincie www.archeologiemanifestatie.nl

Daarnaast wordt er in de loop van het jaar informatie verstrekt in de blauwe brieven van Archeologie in Limburg (AiL) en de Maasgouw (LGOG).

De Goudsberg vlakbij Valkenburg aan de Geul. Hier heeft een Romeinse wachttoren gestaan. Het is een van de punten langs de archeologische wandelroute.
foto: ROB


 

i e u w s

''