27 april 1998

INGEZONDEN BRIEF (2)

door Marcel J.Th. Niekus

s u p p l e m e n t

Deze brief was gericht aan Cor Rodenburg (Nieuwsblad v/h Noorden) d.d. 27 april '98 en is het zesde stuk in een discussie-serie over de Boot van Pesse

vorige|volgende

printversie
Met belangstelling heb ik uw stukje over de 'Boomstam van Pesse' gelezen. Graag wil ik hierbij nogmaals reageren op enkele in het stuk aangehaalde aspecten.
Wederom komt de bronstijd ter sprake alhoewel Musch nu blijkbaar toch aanneemt dat in ieder geval het gebruikte hout ruim 8000 jaar oud is. Om de 'kano' ondanks de C14-datering toch in de bronstijd te plaatsen komt Musch met de 'fossiel hout' hypothese. Op zich een heel aardige hypothese, ware het niet dat deze zonder problemen ontkracht kan worden.

In mijn vorige brief, d.d. 04-04-1998, heb ik reeds aangegeven dat onderzoek naar het veen, wat aan de kano kleefde, de C14-datering ondersteunt. Met andere woorden: de boomstam komt uit een laag veen met dezelfde ouderdom als het hout. Wanneer de boomstam door mensen uit de bronstijd zou zijn verzameld, bewerkt en gebruikt dan had deze in een veenlaag uit de bronstijd moeten liggen. Dit is niet het geval.

Hierbij speelt nog een ander aspect een rol. Uit experimenten is gebleken dat het gewenst is om bij de vervaardiging van een boomstamkano een verse boomstam te nemen. De schors van zo'n stam is relatief eenvoudig te verwijderen, zelfs zonder vuurstenen bijl (zie Beuker & Niekus, Nieuwe Drentse Volksalmanak 1997, pp. 124-125). Uitgaande van Musch zijn hypothese zou de boomstam al ruim 4000 jaar oud zijn voordat deze gebruikt werd. Dit kan nauwelijks vers genoemd worden. Waarom zou je überhaupt een oude boomstam nemen als er genoeg verse te vinden zijn?!

Over het 'breedbladige' voorwerp waar Musch over spreekt kan ik kort zijn: er zijn geen kap- of haksporen zichtbaar op de boomstam. Onmiskenbare vraatsporen ontbreken eveneens.

Ik ben ervan overtuigd dat Musch zeer belezen is en een grote archeologische kennis bezit. Mijn opmerking betreffende het niet of niet goed gelezen hebben heeft alleen betrekking op het artikel in de NDV. Gezien zijn eerdere opmerkingen moest ik wel concluderen dat hij dit stuk niet goed heeft bestudeerd. Een opmerking als 'Toen Marcel in de kinderschoenen stond... tot en met '... bestuderen' raakt kant nog wal. Dit soort opmerkingen zijn van persoonlijke aard, irrelevant en dragen in het geheel niets bij aan de discussie. Met deze opmerking wordt geïmpliceerd dat ik niet genoeg kennis in huis zou hebben om uitspraken over dit onderwerp te doen.

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik vanzelfsprekend bereid om deze mondeling of schriftelijk toe te lichten.
 

 

 Wilt u een printversie van dit artikel down-loaden? Klik dan met de rechter muisknop op 'printversie' en selecteer vervolgens 'doel opslaan als'. Om een pdf-bestand te openen moet acrobat reader 4.0 of hoger op uw computer geïnstalleerd zijn.

r t i k e l